NTC Budapest verzorgt sinds september 1992 Nederlands Taal- en cultuuronderwijs voor Nederlandstalige kinderen in Hongarije. Het volgen van lessen op de NTC Budapest geeft peuters tot tieners de mogelijkheid hun Nederlands op niveau te houden. Dit vergemakkelijkt bij eventuele verhuizing de aansluiting bij Nederlandstalig onderwijs elders in de wereld of maakt het mogelijk om met het thuisfront in de (tweede) moedertaal contact te houden. 

Een enthousiast team van ervaren leerkrachten geeft les op drie locaties in Budapest. De lessen voor de leerlingen tot en met groep 3 vinden tijdens reguliere dagschooltijden plaats. De andere groepen worden na de reguliere lesdag van de dagschool georganiseerd.  

Onze school wordt bestuurd door een vrijwillig team van vier ouders: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de school en ondersteunt het leerkrachtenteam. 

Naast het bestuur is er ook een kascommissie die mede toezicht houdt op het financiĆ«le beleid van de school. 

Meer dan 100 leerlingen volgen lessen op locatie op de NTC Budapest. Daarnaast volgen meerdere leerlingen hybride onderwijs (online met enkele contactmomenten per jaar op locatie). Lees meer onder Lesdagen, -locaties en jaarkalenders

Uitgangspunt van het onderwijs en het schoolbeleid zijn de statuten en het schoolplan. Daarnaast stelt de school elk jaar een schoolgids op met informatie over het actuele schooljaar.

De school staat onder inspectie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en is lid van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB), die ons in de onderwijspraktijk en bestuurszaken begeleidt.  


Volg ons op Facebook